اوزان و رده های سنی کیوروگی در سال 91

رده های سنی آقایان و بانوان در کیوروگی :

  • خردسالان ۸ تا ۱۰ سال ـ متولدین ۱۱/۱۰/۸۰ الی ۱۰/۱۰/۸۳

  • نونهالان ۱۱ تا ۱۳ سال ـ متولدین ۱۱/۱۰/۷۷ الی ۱۰/۱۰/۸۰

  • نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ سال ـ متولدین ۱۱/۱۰/۷۴ الی ۱۰/۱۰/۷۷

  • جوانان ۱۷ تا ۲۱ سال ـ متولدین ۱۱/۱۰/۷۰ الی ۱۰/۱۰/۷۴

  • جوانان و بزرگسالان ـ متولدین ۱۰/۱۰/۷۴ به پایین

  • نوجوانان المپیکی ـ ۱۱/۱۰/۷۳ الی ۱۰/۱۰/۷۵


/ 0 نظر / 22 بازدید