مسابقات پومسه اتخابی تیم ملی مورخ90/11/27 - خانه تکواندو

                     

به استحضار کلیه واجدین شرایط میرساند یک دوره مسابقات پومسه انتخابی تیم ملی مورخ 90/11/27 در تهران برگزار میگردد.

 

آدرس خوابگاه بانوان :‌ تهران – خیابان شریعتی – خیابان معلم – انتهای معلم –

 


 

خوابگاه تربیت معلم شهدای مکه - ورود خوابگاه ۲۶/۱۱/۹۰

 


 

تاریخ برگزاری : ۲۷/۱۱/۹۰

 


 

مکان برگزاری :‌ خانه تکواندو

 

 

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
آموزش تکواندو از مبتدی تا حرفه ای

تکواندو ورزش توانمندی است. هدف از ورزش تکواندو همراه شدن با طبیعت و ذات خود است . بدست آوردن تعادل فردی از طریق کنترل نیرو های خوب و بد حاصل می شود معمولا نیرو های بد و غیر سالم سیاهی نامیده می شوند و نیروهای مثبت و موقعیت سالم تازیگی نامیده می شود از طریق تکواندو از شر بدی ها و نیرو های دافعه رهایی یابید و در عوض با زندگی سالم و مسئولیت پذیر آشنا شوید می توانید تکنیک های تکواندو را در خود پرورش دهید تا دیگر تن را از آن حرکات خوشحال کنید و یا در جهاتی مثبت از آنها استفاده کنید و خودتان را از لحاظ فیزیکی ذهنی و روحی پرورش دهید و همچنین اعتماد به نفس خود را طوری پرورش دهید تا در نبردها پیروز باشید به همین شرایط با پرورش دادن خود از روش های فیزیکی ذهنی و روحی از طریق ورزش تکواندو شما می توانید کنترل نیرو های مثبت و منفی را درون خود پرورش دهید و در زمان های بعدی نیرو های خوب و بد را در یک قالب اجتماع می کنند