بخشنامه اوزان و رده های سنی مسابقات کیوروگی در سال 1391

الف) رده سنی آقایان و بانوان

مسابقات مبارزه (کیوروگی)

 • خردسالان ۸ تا ۱۰ سال ـ متولدین ۱۱/۱۰/۸۰ الی ۱۰/۱۰/۸۳
 • نونهالان ۱۱ تا ۱۳ سال ـ متولدین ۱۱/۱۰/۷۷ الی ۱۰/۱۰/۸۰
 • نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ سال ـ متولدین ۱۱/۱۰/۷۴ الی ۱۰/۱۰/۷۷
 • جوانان ۱۷ تا ۲۱ سال ـ متولدین ۱۱/۱۰/۷۰ الی ۱۰/۱۰/۷۴
 • جوانان و بزرگسالان ـ متولدین ۱۰/۱۰/۷۴ به پایین
 • نوجوانان المپیکی ـ ۱۱/۱۰/۷۳ الی ۱۰/۱۰/۷۵

 • ب) جدول اوزان آقایان:

  وزن

  خردسالان

  نونهالان

  نوجوانان

  جوانان ـ بزرگسالان

  ۱

  ۲۲-   

  ۳۰-    

  ۴۵-   

  ۵۴-   

  ۲

  ۲۴-۲۲ 

  ۳۳-۳۰  

  ۴۸-۴۵  

  ۵۸-۵۴ 

  ۳

  ۲۶-۲۴ 

  ۳۶-۳۳  

  ۵۱-۴۸  

  ۶۳-۵۸  

  ۴

  ۲۸-۲۶  

  ۳۹-۳۶  

  ۵۵-۵۱  

  ۶۸-۶۳  

  ۵

  ۳۰-۲۸  

  ۴۲-۳۹  

  ۵۹-۵۵ 

  ۷۴-۶۸  

  ۶

  ۳۲-۳۰  

  ۴۵-۴۲  

  ۶۳-۵۹  

  ۸۰-۷۴  

  ۷

  ۳۴-۳۲ 

  ۴۸-۴۵  

  ۶۸-۶۳  

  ۸۷-۸۰  

  ۸

  ۳۶-۳۴  

  ۵۲-۴۸  

  ۷۳-۶۸  

  ۸۷+  

  ۹

  ۳۸-۳۶ 

  ۵۶-۵۲  

  ۷۸-۷۳  

  —–

  ۱۰

  ۳۸+

  ۵۶+    

  ۷۸+  

  —–


/ 0 نظر / 17 بازدید