مسابقات لیگ این هفته پیگیری میشود

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در دو لیگ کیوروگی آقایان بازهای لیگ شکوفه ها تا پایان هفته هفتم و بازیهای لیگ خلیج فارس تا پایان هفته ششم به طور کامل در شهرستان ایلام در روز جمعه مورخ ۵ آبان ۹۱  برگزار می گردد. وزن کشی مسابقات لیگ روز پنج شنبه مورخ ۴ آبان برگزار می گردد.

بازیهای لیگ شکوفه ها به شرح ذیل اعلام می گردد:

 1. هفته چهارم تنومند – امید
 2. هفته پنجم معراج – امید
 3. هفته ششم معراج – سامان
 4. هفته ششم میعاد – امید
 5. هفته ششم سیدی – دهلران
 6. هفته هفتم تنومند – چوب کرد
 7. هفته هفتم معراج – جوانه
 8. هفته هفتم فدک – ذوالفقار
 9. هفته هفتم میعاد – سامان

در لیگ خلیج فارس

  1. از هفته دوم سیدی – میعاد
  2. از هفته چهارم  سیدی الغدیر
  3. از هفته پنجم آبدانان – سیدی
  4. از هفته پنجم میعاد – فدک
  5. از هفته ششم میعاد – دهلران
  6. از هفته ششم امید – فدک
/ 0 نظر / 7 بازدید