اردوی تیم منتخب نونهالان پسر این هفته برگزار می شود

 

به اطلاع نفرات منتخب تیم نونهالان پسر استان می رسانیم پنجشنبه مورخ ۱۲

مهروجمعه مورخ ۱۳ مهر در شهرستان ایلام در دو نوبت صبح و بعد از ظهر

تمرینات اردویی زیر نظرسرمربی تیم منتخب استان برگزار می گردد، لذا حضور

کلیه نفرات منتخب در تمرینات الزامی بوده و عدم حضور سبب جایگزینی نفرات

جایگزین خواهد شد. ضمناً خوابگاه برای نفرات شهرستانی در نظر گرفته شده است.

/ 0 نظر / 19 بازدید