اسامی نفرات اعزامی به مسابقات لیگ مورخ 5 آبان 91

  

اسامی نفرات تیم تکواندو شهرستان دهلران جهت حضور در رقابت های لیگ استان مورخ جمعه 5 آبان به شرح زیر است :

** جام شکوفه ها **                                  ** جام خلیج فارس**

1.میثم مومنی                                                1.امیرکارگر

2.سبحان نوشادی                                          2.محمدموسوی

3.محمدامین کارگر                                          3.مسعودکارگر

4.علی آبسالان                                              4.ایوب بازدار

5.محمدامین ابراهیمیان                                    5.سعید بازیار

6.محمد مومنی                                               6.فریداکبری زاده

7.پیمان کرمی                                                7.سعیدبازدار

8.امیرحســین محمدی                                       8.محمدنبوی

9.یاسین بادی زاده                                           9.ناصرمنصوری

10.عدنان نوشادی

             

              **    مربی  :  اســتاد ســید نصرالله مــوســوی **

/ 0 نظر / 24 بازدید