موفقیت در آزمون

آزمون پومسه آقایان مورخ 5/16 در استان ایلام برگزار شد

بهروز کریمی پور................................مشکی دان 2

محمد مومنی...................................مشکی دان 2

میثم مومنی....................................مشکی دان 2

امیرحسین شمسی.........................مشکی پوم 2

محمدصدرا بختیاری...........................مشکی پوم 2

میلاد بوچانی...................................مشکی دان 1

احسان بوچانی................................مشکی دان 1

امیرحسین ابراهیمی..........................مشکی پوم1

محمد امین کارگر..............................مشکی پوم 1

امیرحسین صحرائی..........................مشکی پوم 1

امین ملکی.....................................مشکی پوم 1

علی رضاپور....................................مشکی پوم 1

اسماعیل رضاپور..............................مشکی پوم 1

مهدی فاطمی اطهر.........................مشکی پوم 1

بهنام بوچانی..................................مشکی پوم 1

امیرمحمد سهرابی..........................مشکی پوم 1

پارسا هواسی...............................قرمز

شهریار اکبری زاده..........................قرمز

تبریک عرض میکنیم خدمت این عزیزان و تشکر میکنیم از زحمات مربیانشان با آرزوی موفقیت های بیشتر....

/ 0 نظر / 50 بازدید